Æbletoftens sorter

 

På æbletoften dyrkede vi i starten 5 æblesorter: Discovery, Aroma, Ingrid Marie, Holsteiner Cox og Elstar. Disse var bl.a. valgt ud fra deres modningstidspunkt, sådan at der kunne høstes æbler i hele sæsonen fra sidst i august til sidst i november. Siden har vi udvidet med flere sorter, dels for at få en endnu længere æblesæson, dels fordi en sort (Ingrid Marie, se under denne) ikke kunne dyrkes uden sprøjtning og dels for at få en større stabilitet i udbyttet – hvis en sort rammes af »ulykke« er der forhåbentlig en ander der lykkes.

Det er meget vigtigt at dyrke robuste sorter, når der ikke sprøjtes i plantagen. Svampesygdommene frugttræskræft og skurv giver store problemer i følsomme sorter som fx Cox Orange og Golden Delicious. Der er derfor gennem de senere år lavet et meget stort avlsarbejde for at fremelske skurvresistente sorter. Dette gøres bl.a. ved at krydse vilde æbler med skurvresistens med spiseæbler. Resultatet er en række nye, resistente sorter, fx Topaz, Ahrista, Prima og Santana, men desværre har det vist sig at skurvsvampen også udvikler sig og den er nu i stand til at angribe de fleste af disse nye »resistente« sorter.

I dagens økologiske plantager satser man i stadig større omfang på gamle sorter, der har bevist deres robusthed (fx Holsteiner Cox) samtidig med at man forsøger at fremavle nye sorter med multiresistens (flere resistensgener på samme tid).

 

Sorterne i parantes har vist sig vanskelige at dyrke.

(august: Collina)

august-september: Discovery

sent i september: Alkmene

sent i september: Ahrista

sent i september: Aroma

(sent i september: Rubinola)

oktober: Holsteiner Cox

(midt i oktober-november: Elstar)

midt i oktober-november: Resista

midt i oktober-november: Belle de Booskop

(midt i oktober-november: Angold)

(udgået: oktober-november: Ingrid Marie)

 

Hent oversigt over æblerne (pdf)

 

til forside