Æblespindemøl

 

Æblespindemøllets larver gnaver i unge blade. De danner et tæt fællesspind, der forhindrer musvitter og mejser i at jage dem. Den bedste bekæmpelse er at klippe de sammenspundne grene af og smide dem i græsset.

 


Larver af Æblespindemøl (Yponomeuta malinellus)

 

til forside