Blomstring og bestøvning

 

 


Plantagen blomstrer i maj

 

Hos os står æblerne i fuldt flor i anden uge af maj -- vel en uges tid senere end på Fyn og sydsjælland. Så gælder det om at få god bestøvning for dårlig bestøvning giver ingen eller små, uregelmæssige æbler.

Der et to problemer, der kan forhindre god bestøvning: frost og manglende bier. I Danmark er der de fleste steder risiko for frost i maj. Og får æbletræer bare 2 graders frost under blomstringen, nedsættes udbyttet -- over 3 grader er fatalt! Dette er hovedårsagen til at plantager mest anlægges i landets milde egne og helst nær ved havet hvor frostrisikoen er mindre. På dette punkt ligger plantagen ved Tirstrup ikke optimalt. Temperaturstatistik fra Tirstrup lufthavn viser, at der vil være problemer cirka hvert 4. år. Heldigvis spiller lokale klimaforhold også ind, og i modsætning til Tirstrup lufthavn (der ligger på en lav hedeslette) ligger vi højt -- ja faktisk på vandskællet mellem Kolindsund og Ebeltoft Vig. Så forhåbenlig glider noget af den kolde, tunge luft af og ned på de lavere arealer. Træernes senere udspring i Tirstrup giver os også lidt ekstra line, for frostfølsomheden øges betydeligt ved selve udspringet.

 


Tusindvis af blomster. Det passer lige med at mælkebøtterne afblomstrer når æblerne er fuldt udsprungne. Så skifter bierne fra mælkebøtte til æble.

 

Æbleblomster bestøves af bier og humlebier. På Æbletoften har vi masser af diversitet i landskabet og dermed mange humlebier. Men humlebier alene klarer næppe bestøvningen. Derfor har vi givet en af de lokale biavlere plads til en bigård lige ved siden af plantagen. Der står nu 8-12 bifamilien, hvilket er rigeligt til at gøre arbejdet -- og vi har tilmed fået pærer på pæretræerne i haven!

 


Det summer af bier . . .

 

til forside