Klimaforudsætninger

 

 

Plantagerne i projektet ligger alle i områder med relativt lav nedbør (årligt under 700 mm), så spredningen af svampesygdommen skurv er så lille som muligt. Desuden skal klimaet være realtivt varmt (årsmiddel over 7,5 °c), så æblerne modnes godt, og der er mindst fare for frost under blomstringen i maj-juni. På kortene vises normalnedbør og normaltemperatur i Danmark. Æbleplantager ligger bedst i de grønne områder.

  

til forside