Mejser

 

Mejser som fx Blåmejser og Musvitter er meget vigtige til at spise larver og insekter i træerne. En mejsefamilie spiser under opfostringen af et kuld unger mellem 10.000 og 15.000 insekter. I økologisk æbleavl kan de fjerne omkring 95% af alle æble-vikler larverne og give et væsentligt forøget høstudbytte.

På trods af årlige angreb af fx stor- og lille frostmåler og diverse viklere, har vi hidtil ikke oplevet at angrebene af sommerfuglelarver er eksploderet til et virkeligt stort problem. Vi er overbeviste om at en stor mejsebestand er den bedste måde at kontrollere insektlarver i plantagen selv om gedehamse, myrer og andre rovinsekter også gør deres indsats. Den samlede bestand af små insektædende fugle (mejser, sangere etc.) på æbletoften tæller sandsynligvis over 30 reder og der indtages sandsynligvis 2-300.000 larver i ynglesæsonen.

 

musvit ved redekasse
Musvit med larve i næbbet.

Man fremmer mejser i plantagen ved at sætte mejsekasser op. Vi har husly til cirke 20 familier fordelt på 1 Ha plantage. Det er også vigtigt for bestanden at vinterfodre småfuglende.

 

Musvit
Musvit ved vinterfodring

 

Blåmejse
Blåmejse med larve (frostmåler?) ved redekassen i et egetræ

 

Blåmejse
Blåmejse ved vinterfodring

 

sumpmejse
Sumpmejse ved vinterfodring

 

Sortmejse
Sortmejse ved redekassen i kirsebærtræet

 

spætmejse
spætmejse på foderkugle

 

til forside