Grubning og såning

 


De nye rækker opmåles og afmærkes

 Der grubbes i de kommende trærækker.
Vi gik hurtigt over til kun at bruge 1 grubbetand, da 3 tænder lavede for megen ravage.

 Der skal sås urtefrø. 1/2 spand til en stor maskine . . .

 Urterne er i jorden . . .

 Derefter kommer 2 meter brede kørestriber med græsserne Eng-Rapgræs og Rød Svingel.

 

Vi har forsøgt at lave en urteblanding der kan trives på vores meget lerede jord. Den blanding, der blev brugt i den oprindelige plantage omfattede en del urter der enten ikke spirede eller som blev udkonkurreret i løbet af de første par år. Fx er stenkløver, cikorie og kommen helt forsvundet og de gamle urtebræmmer består nu mest af kvik, tidsler og brændenælder. Til den nye urteblanding har vi købt økologiske frø af honningurt, blodkløver og rød kløver. Vi har selv samlet frø af vild kørvel, merian, hjortetrøst, perikon, natlys, røllike og rejnfan på vores økologiske jord samt i naturen.

Honningurt og blodkløver er meget hurtigt spirende og enårige og er tænkt som en slags "ammeplanter" for de andre småspirer. I december dækkede de jorden pænt men måske fryser de bort i løbet af vinteren. Den andre planter er alle flerårige og velfungerende på vores fede jord, men det er meget spændende om de vil spire. Hvis det lykkes at få urtebræmmerne etableret tror vi at bl.a. vild kørvel, merian og rejnfan er konkurrencedygtige med ager-tidsel og brændenælde så de kan danne stabile urtebevoksninger med stor diveresitet af nyttige insekter og svampe.

,

ny plantage
Dyrehegnet er sat op og græs og urter spiret den 21/10 2007. Nu håber vi blot at der kommer en periode
med let frost så jorden kan bære traktorerne, der skal bore stolperne i jorden her til vinter.

 

 

til forside