Sangere mm.

 

Sangerne er sammen med mejserne de vigtigste larveædere ved æbletoften. Der yngler både tornsanger, munk, gulbug og sikkert flere andre arter af sangere lige omkring plantagen.

I modsætning til mejserne yngler sangerne åbne reder i levende hegn, træer og buske og man kan derfor ikke fremme antallet ved hjælp af redekasser. Hvad man kan gøre er at have levende hegn, buske og krat i nærheden af plantagen. På æbletoften har vi løvskove på 200 m afstand på begge sider af plantagen. Vi har desuden ladet et krat af ædelgran, pil, el og ahorn vokse vildt for sydenden af plantagen og kanterne er delvist beplantet med levende hegn af hassel, hyld, seljerøn, fyr og spredte egetræer.

 

tornsanger
Tornsanger synger fra toppen af et fyrretræ.

 

gulbug
Gulbug søger føde i beplantningen udenfor huset

 


Munk i plantagen

 

En del andre småfugle har en adfærd der ligner sangernes. På æbletoften arbejder bl.a. rødstjært og gærdesmutte også på at reducere antallet af larver i plantagen.

 

rødstjært
Rødstjært

 

gærdesmutte
Syngende gærdesmutte

 

til forside