Høstudbytter

 

Erfaringen med de første fem års høst er at vi med de rigtige sorter kan holde et udbytte på omkring 15 t/ha -- også uden sprøjtning.

Vore høstdata bygger på fem års høst af sorterne Discovery, Aroma, Holsteiner Cox og Elstar. Der er kun indvejet æbler med en kvalitet, der egner sig til spisebrug. Vor kvalitetsscreening er ikke helt svarende til de generelle vejledninger da vi accepterer visse former for uregelmæssigheder, striber og lignende der kun har kosmetisk betydning, men vi er til gengæld skrappe overfor skurv og alle typer af beskadigelser af æblerne. Generelt er æblerne af 1. kvalitet.

Elstar
Store Elstar i kasse.

Fra starten viste det sig at vi ikke kunne dyrke Ingrid Marie fornuftigt uden sprøjtning med svovl. Vore træer af Ingrid Marie er nu ompodet til Holsteiner Cox, Ahrista og Belle de booskop, og disse træer er ikke medtaget i udregningerne.

 

høstudbytter
Høstudbytter 2004-2008

 

I gennemsnit har vi i de fem år høstet 15,3 t/ha. Udbyttet svinger dog meget, idet Elstar ligger i bunden med 11,9 t/ha, mens Holsteiner Cox topper med 23,3 t/ha.

Discovery og Holsteiner Cox har været de to æbler der har båret mest stabilt gennem perioden. Aroma og Elstar svinger mere, dels på grund af en tilbøjelighed til vekselbæring (der ikke kunne forhindres trods tidlige udtyndinger), dels fordi de begge er følsomme overfor skurvsvampen, der var særligt problematisk i 2004 og 2005.

Holsteiner Cox
Holsteiner Cox i kasse.

Ved udregningerne af hektarudbyttet har vi regnet med at vores plantesystem (3,5 m mellem rækkerne, 80 cm mellem træerne) kan huse 3571 træer pr. ha. Dette er et tal, der tidligere har været anvendt til at udregne standard-hektarudbytter, men det er ikke et realistisk i en virkelig plantage, hvor der også er brug for plads til infrastruktur (veje, hegn og lignende). Man må altså ikke bare gange arealet til sin kommende plantage med 14,7 og så regne med det udbytte . . .

Ud over salget af spiseæbler laver vi i stigende grad friskpresset æblemost af kasserede frugter. En lille del af disse er frugter vi kasserer efter indvejningen, fx sommeræbler vi ikke når at sælge inden de bliver for gamle. Langt de fleste mostæbler er imidlertid æbler vi plukker specielt til mostning, fx meget små, skurvede eller beskadigede frugter. Disse æbler er ikke medregnet i hektarudbytterne, men repræsenterer en væsentlig indtægt. I 2007 og 2008 pressede vi omkring 500 l most af cirka 1 t æbler.

 

til usprøjtning start

til forside