Klargøring af jorden

 

 

Først blev marken pløjet og braklagt fra sommer til følgende forår for at komme tidsler og kvik til livs. Nye spirer blev sommeren igennem harvet ned. Følgende forår såede vi marken til med en blanding af langsomtvoksende græsser, bl.a. rød svingel.

 

Der blev taget jordprøver, som blev analyseret og hen på efteråret spredte vi vinasse og dolomitkalk.

 


Der køres vinasse ud.

 

Vinasse er et affaldsprodukt ved spritproduktion. Det indeholder især kalium (K), der er et vigtigt næringsstof ved frugtproduktion, og som er tilladt i økologisk produktion. Dolomitkalk indeholder ud over kalken en del magnesium (Mg), som var en mangelvare i vores jord.

 


Der spredes dolomitkalk.

 

Det er meget vigtigt at de unge træer har god, luftig jord at vokse i da vandlidende jord giver kræft. Derfor blev plantagen opmålt og afmærket og alle de kommende rækker blev grubbet.

 


Rækkerne grubbes i 80 cm dybde.

 

Endelig kom fræsermanden og fræsede 80 cm brede jordstrimler til hver trærække.

 


De grubbede striber fræses til plantebede..

 

 

til forside