Fem økologiske modelplantager

 

På Fejø forsøgsplantage blev der i 1998 etableret parceller med tætplantede, økologiske æbler. Forsøget skulle vise om det normalt meget lave udbytte ved økologisk dyrkning (typisk 5 t/Ha) kunne øges. Forsøget var en succes, idet der i de følgende år blev høstet fra 15 til 50 t/Ha fra forsøget. På baggrund af dette ønskede man at prøve en optimeret udgave af forsøget i lille produktionsskala.

I løbet af 2000-2001 udviklede Maren Korsgaard, Hanne Lindhart og Jeanette Retslov en teoretisk model for den optimale plantage til økologisk æbleavl i Danmark. Modellen var baseret på tætplantning (80 cm mellem træerne - 3,5 m mellem rækkerne) af træer podet på langsomtvoksende grundstammer (M9) i et espalier-system. Mellem hver 5. række skulle der være urtebræmmer og buskbræmmer, der kunne huse nyttedyr, og i plantagen skulle der sidde masser af mejsekasser, så musvitter og blåmejser kunne holde skadelige larver i skak. Der skulle også skabes optimale forhold for nyttige guldøjer, ørentviste og andre rovinsekter i plantagen. Oprindelig skulle der i plantagerne plantes nye, skurvresistente æblesorter, men da denne resistens p.g.a. muterede skurvraser begyndte at bryde ned, endte man med at vælge de gammelkendte: Discovery, Aroma, Ingrid Marie, Holsteiner Cox og Elstar.

I løbet af 2002 samledes en gruppe på 5 avlere, der siden fik tildelt en underskudsgaranti til etablering af plantagerne fra »Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri«.

 

til forside