Sprøjtning i konventionel frugtavl

 

Konventionelle æbler er en af de mest sprøjtede afgrøder. I danmark sprøjtes der cirka 27 gange årligt.
 
Citat fra Miliøministeriets rapport over "Muligheder for forebyggelse og alternativ bekæmpelse inden for gartneri og frugtavl" (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 71, 2003):

Behandlingsindeks for frugt og bær kulturer. Gennemsnit for 1998-2000. Basis er avleres aktuelle sprøjtejournaler (n = 4-6 gartnerier pr. kultur). Der er tale om middelstore til store gartnerier, med en repræsentativ geografisk fordeling.

Kultur Insekticider Fungicider Herbicider Total index
Æbler IP 19.4 2.6 2.7 24.7
Æbler ikke IP 20.6 3.5 3.0 27.1
Pærer 10.7 1.7 3.0 15.4
Surkirsebær 8.0 0.6 2.4 11.0
Solbær 8.9 1.5 2.9 13.3
Jordbær 5.9 2.0 3.1 11.0
Gennemsnit 13.0 2.0 2.9 17.9

"Æbler IP" er en konventionel produktionsform, hvor der spares på sprøjtningerne gennem fx varslingssystemer for skadedyr og skurv. Selv her sprøjtes der med giftstoffer 24 gange årligt. Hele rapporten ses her.

 

til usprøjtning start

til forside