Den nye plantning 2007-2008

 

I vinteren 2007 besluttede vi at udvide plantagen med endnu 2 sektioner. Den nye plantage skal stå i forlængelse af den gamle, så vi vil plante med 3,5 meters rækkeafstand som tidligere men vi vil øge planteafstanden fra 80 til 100 cm (se iøvrigt diskussionen af erfaringerne fra den første plantering).

 

Den nye plantageplan

Plantagen udvides med to sektioner (4 + 5).

Der lægges dræn i det nye stykke (violette streger) og plantes 10 nye rækker. Med en planteafstand på 1 m betyder det at der plantes 9 rækker á 16 sektioner samt 1 række á 7 sektioner, ialt 151 sektioner på hver 7 meter.

De blå streger er jordlagte vandslanger til drypvanding. Drypvandingen føres videre fra sektionerne 2 og 3, sådan at 2 og 4 henholdsvis 3 og 5 kobles sammen.

Der skal bruges følgende udstyr til stativerne:
145 tynde (7 x 7) og 20 tykke (9 x 9) betonpæle.
20 jordankre.
2400 m tråd.
40 beslag til endepæle.
290 trådholder-clips.
1150 pinde til træer.
2300 pindeholder-clips.
2000 slangeholdere til drypvanding.
1600 m opbindingssnor.

Alt dette kan vi få fra det hollandske firma van Nifterik.

Desuden skal der købes 1200 m drypvandingsslange samt diverse koblinger og småting til vandingen.

 

Sortsvalget skal justeres
Vi vil benytte lejligheden til at afprøve nogle nye sorter i plantagen. Vores nye sommeræble skal være Collina, hvor vi planter 236 træer. Efterårsæblerne er Rubinola (236 træer) og Holsteiner Cox (236 træer). Endelig prøver vi Resista og Angold som nye vinteræbler (173 + 236 træer). Ps: det har vist sig at vi kun kunne skaffe 120 Angold. Derfor har vi introduceret endnu en sort: Alkmene. Det er et kryds med Cox Orange og den modner ret tidligt, cirka som Aroma.

Collina, Rubinola og Holsteiner Cox kan vi få fra den hollandske leverandør Fleuren boomwekerij. Der er i øjeblikket givet en generel dispensation til at plante konventionelle (uøkologiske) træer (se frødatabasen) fordi der simpelthen ikke har været økologiske træer at få. Men nu kan vi få både Collina og Rubinola som økologisk opformerede træer til en merpris på under 20%, så det forsøger vi.

Resista fandt vi i Tyskland, medens Angold blev fanget i Slovakiet. Resista får vi først leveret i efteråret 2008.

Vores overslag over projektet er:
Dræning og jordbehandling 30.000 kr.
Hegning og pælenedsætning 30.000 Kr.
Stativer og drypvanding 45.000 kr.
Træer 40.000 kr.
Frø til græs og urtebræmmer 5.000 kr.
Ialt cirka 150.000 kr.

Tidsplan
Maj 2007: dræning og pløjning.
Juni-juli-august 2007: ugentlig harvning mod kvik og agertidsel.
September 2007: hegning, grubning, såning af græs og urtebræmmer.
Marts 2008: opsætning af pæle.
April 2008: opspænding af tråde og opsætning af stokke, plantning, opsætning af vanding.

 


September 2007. Såningen er slut. Man kan se striberne efter grubningen præcis hvor de nye rækker skal stå. Man kan også se to rådyr, der har måttet gå uden om de nye hegn.

panorama2
Maj 2008. Det lykkedes! De nye træer er plantet og plantagen står i fuldt flor.

 

til forside