Plantageplan

 

 

Den oprindelige plantning der er en del af de fem modelplantager består af består af tre parcellere med 5 rækker i hver. I hver parcel skifter sorterne række for række sådan at der kan ske bedst mulig krydsbestøvning mellem sorterne. Der er desuden en ekstra præsentations-række langs indkørslen, hvor sorterne er plantet blandet.

 


Anlægsplan med cirka 1900 træer. De sorte prikker på æblerækkerne angiver støttepæle til epalieret. Der står 8 træer mellem hver pæl.

 

Imellem parcellerne er der urtebede med flerårige urter, fx kællingetand, hvid stenkløver, mark-stenkløver, rød kløver, og kommen. Urterækkerne skal fungere som bosted og føde for nyttedyr, fx svirrefluer, edderkopper og mariehøns. Omkring plantagen er der desuden hegn og buske.

 


Udsigt over den nordre del af plantagen.

 

 

Træerne i plantagen er beskåret som spindeltræer, d.v.s. at de har en gennemgående hovedstamme med ret tynde hængende sidegrene -- lidt som et grantræ. Træerne står med 80 cm afstand i rækker med 3,5 m imellem. For at holde de ret spinkle træer, er disse plantet op ad et epalier system af metaltråde. Hvert træ bindes op til en tynd støttestok, der er fastgjort til trådene. Resultatet er nærmest en række løse hække med op til 3 m høje æbletræer. Æblerne kan let plukkes fra græsbanerne mellem rækkerne.

 


Forårsblomstring et år efter anlæg af plantagen.

 

For at få tilstrækkelig vækstkraft i træerne er det vigtigt at jorden umiddelbart under rækkerne holdes fri for græs og ukrudt. Hertil bruger vi en sideforskudt krymler og jordhøvl af mærket Clemens, der er monteret i frontlæsseren af en traktor. Samtidig slår vi græsset i kørestriben med en græsklipper bag på traktoren.


Clemens jordhøvl samt krymler. Redskabet bevæger sig ud og ind gennem æblerækken. Den skinnende metalstang, der sidder foran krymleren, er en føler, der mærker træerne og styrer høvlen udenom.

 

til forside