Plantagen

 

Æbletoften er en lille, intensiv æbleplantage anlagt på gammel markjord i 2002/3. Plantagen blev anlagt som del af projekt "Fem økologisle modelplantager". På 1,2 Ha jord er der plantet cirka 1900 træer af sorterne Discovery, Aroma, Ingrid Marie, Elstar og Holsteiner Cox (mere om sorterne).

I 2006 ompodede vi alle Ingrid Marie fordi de var helt umulige at dyrke usprøjtet p.g.af skurv. De blev erstattet med Ahrista, Belle de Booskop og Holsteiner Cox.

I 2008 udvidede plantagen med cirka 1200 træer. De nye træer er dels Holsteiner Cox, dels sorterne Collina, Rubinola, Alkmene, Ahrista, Resista og Angold (se yderligere under nyplantning 2007-2008).

 

Forudsætninger, erfaringer og planer:
forslag til plantageplan for nye, usprøjtede plantager

plan og princip for den oprindelige æbletoften
æbletoftens nyplantning 2007-2008
klimatiske forudsætninger

Etablering:
klargøring af jorden
pæle og hegn
opsætning af espalier
urtebræmmer
plantning af træerne
beskæring
blomstring og bestøvning
renholdning
høst

Resultater
høstudbytter

Ompodning af træer:
ompodning af Ingrid Marie

Skade og nytte:
skadesvampe
nyttesvampe
skadelige insekter
nytteinsekter
større nyttedyr
mosegrise, harer og hjorte
krudt og ukrudt

 

til forside